Mariaber Essen
Kleuterschool Essen Centrum
 03 667 37 23

Capaciteit van de school

Het schoolbestuur heeft, zoals opgelegd door het decreet betreffende inschrijvingsrecht, de maximumcapaciteit voor het kleuteronderwijs bepaald.

  • De maximumcapaciteit voor de vestiging Grensstraat 14 bedraagt 216 kleuters
  • De maximumcapaciteit voor de vestiging Heikantstraat 140 bedraagt 240 kleuters 
  • De maximumcapaciteit voor de vestiging Moerkantsebaan 287 bedraagt 72 kleuters

De totale maximumcapaciteit voor kleuterschool Mariaberg wordt aldus bepaald op 528 kleuters voor het schooljaar 2024 – 2025.

Kleuterschool Essen Centrum