Mariaber Essen

De ouderraad

Onze kinderen brengen veel tijd door op school. Bovendien krijgen ze er een flink stuk van hun opvoeding: van knutselen tot wiskunde, van aardrijkskunde tot beleefd zijn. Het is dus belangrijk dat uw kinderen naar een goede school gaan: een school met een prima sfeer, gemotiveerde en bekwame leerkrachten en voldoende middelen (lokalen, materiaal,…). Hiervoor vertrouw je op de eerste plaats op het schoolbestuur en de leerkrachten, want uiteindelijk is het hun job. En we weten allemaal dat zij in onze school prachtig werk leveren. Maar er is zoveel meer mogelijk als leerkrachten, schoolbestuur en ouders de handen in elkaar slaan! Uiteindelijk willen we toch allemaal het beste voor onze kinderen…

Wat kunnen ouders dan betekenen voor de school?

U kan de samenwerking tussen ouders en school samenvatten in de volgende 3 punten:

Samen bouwen aan het beleid van de school

Door regelmatig contact tussen ouders en school kunnen problemen of verbeteringen beter besproken worden. Hoe gaan we om met pesten op school? Kan de nabewaking beter georganiseerd worden? Het kan allemaal ter sprake komen.

Samen geld in het laatje brengen

De school heeft uiteraard een budget maar dat is onvoldoende om de gebouwen te financieren of wat extra materiaal te kopen. Daarom organiseren we samen activiteiten om dat beetje extra geld binnen te brengen. Hiermee kunnen we het bouwfonds steunen, de speelplaatsen inrichten met prettig en veilig speelmateriaal. Tevens steunen we enkele schoolse activiteiten: het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, ...

Samen de handen uit de mouwen

De sfeer op school wordt vaak bepaald door kleinere activiteiten in de marge van de gewone schoolwerking (uitstap, paasfeest,…). De leerkrachten komen hierbij handen tekort en daarom steken de ouders graag een handje toe. Ook bij praktische klusjes schieten we graag ter hulp: schilderen, opknappen van de speelplaats!

Vergaderingen

De Ouderraad vergadert een viertal keer per schooljaar onder de leiding van de voorzitter. Op de vergaderingen zijn alle leden van de Ouderraad uitgenodigd, samen met de directie en vertegenwoordigers van de leerkrachten. De agenda van deze vergaderingen is meestal opgebouwd rond volgende pijlers:

  • Terugblik op voorbije activiteiten
  • Bespreken geplande activiteiten
  • Verslagen vanuit de werkgroepen
  • Informatie vanuit de school (kleuterschool - lagere school)
  • Rondvraag
  • varia

De vergaderingen van de Ouderraad duren niet langer dan 2 uur (van 20:00 tot 22:00u).

Werkgroepen

Om efficiënt te kunnen werken worden werkgroepen opgericht. Het aantal en de invulling kunnen verschillen op de verschillende vestigingsplaatsen. Elke werkgroep heeft één of twee verantwoordelijken. De verantwoordelijke van de werkgroep nodigt de leden uit voor een bijeenkomst of activiteit. Elke werkgroep doet beroep op de hulp van ouders voor een activiteit

Activiteiten

Een activiteit voor alle ouders ( Mariabergfeesten, brunch,..) wordt aangekondigd via de nieuwsbrief van de school. Tevens wordt aan de oudste van het gezin een uitnodiging meegegeven. Uiteraard hopen we steeds op een grote opkomst.

Geïnteresseerd?

Beste ouder, uiteraard vind u dit interessant maar…u hebt zo weinig tijd. Dat begrijpen we want dat probleem hebben velen onder ons, maar als iedereen een beetje tijd maakt komen we al heel ver.

Daarom stellen we voor dat u eens kijkt wat u het meest interesseert. We verwachten niet dat iedereen urenlang komt vergaderen en aan alles deelneemt. Meewerken met de ouderraad kan u op allerlei manieren: actief meewerken in een werkgroep, deelnemen aan de vergaderingen (4x per jaar), helpen bij één van de activiteiten, ... U kiest wat het best past bij uw interesse of bij wat in uw agenda past!

Neem gerust contact op als u geïnteresseerd bent:

Algemene info Mariaberg