Mariaber Essen

Schoolvisie

In onze schoolvisie beschrijven we onze dromen die jullie een duidelijk beeld geven van onze manier van werken en hoe we de kinderen stimuleren bij hun ontwikkeling.

  • We dromen van een open en een gastvrije school waar het voor iedereen goed samen-zijn is.
  • We dromen van een school waar het spelen en leren boeiend en aangenaam is voor al onze kinderen.
  • We dromen van een school waar de leer-kracht zorgt voor de groei van elk kind.
  • We dromen van een dialoogschool waar we respectvol omgaan met elkaars geloofsovertuiging vanuit onze christelijke identiteit.
  • We dromen van een school waar zorgzaam wordt omgegaan met kinderen om hen zoveel mogelijk kansen te geven.
  • We dromen van een school waar kinderen op eigen tempo mogen ontwikkelen, waar we samen wegwijzers zoeken en vinden in de kleine en grote wereld.
  • We dromen van een school waar we kansen zien in het unieke en de talenten van elk kind, waar diversiteit een rijkdom en een uitdaging is.
  • We dromen van een school waarin de beleving centraal staat in het muzische, het sportieve en het creatieve.
  • We dromen van een school waar leren leren en samen-leven elke schooldag kleuren.
  • We dromen van...

Wil je nog meer lezen over onze concrete aanpak, neem dan ook een kijkje in onze schoolbrochure.

Algemene info Mariaberg