Mariaber Essen
Lagere school Mariaberg - Essen

Capaciteit van de school

Het schoolbestuur heeft, zoals opgelegd door het decreet betreffende inschrijvingsrecht, de maximumcapaciteit voor onze lagere school bepaald op :

  • 360 leerlingen voor de vestiging Centrum, Kloosterstraat 76 
  • 110 leerlingen voor de vestiging Hoek, Moerkantsebaan 287 

De totale maximumcapaciteit voor de lagere school Mariaberg wordt aldus bepaald op 470 leerlingen voor het schooljaar 2020-2021. Ze kunnen jaarlijks aangepast worden aan de concrete situatie.

Lagere school Mariaberg - Essen