Mariaber Essen

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur werft onderwijzend personeel aan op basis van bevoegdheid, maar evenzeer op basis van christelijk geïnspireerd engagement.

 • Naam : Koba Noorderkempen - www.kobank.be
 • Maatschappelijke zetel : Nooitrust 4 te 2390 MALLE
 • Afgevaardigd bestuurder : Dhr. Kris Peeters


Directie en personeel

De directie

De directie bekleedt een centrale plaats in heel het schoolgebeuren. Zij besteedt veel aandacht aan contacten met leerkrachten, leerlingen en ouders. Zij waakt erover dat afspraken worden nagekomen en dat iedereen voor elkaar het nodige respect opbrengt. Zij zorgt ervoor dat informatie tijdig en efficiënt wordt doorgespeeld.

De directeur van de lagere school is mevr. Gerda Ketelers.

De directeur van de kleuterschool is mevr. Hilde Joossens

De leerkrachten

Van de leerkrachten wordt verwacht:

 • dat zij inzichtelijk, didactisch en pedagogisch onderlegd zijn en op een creatieve wijze de kinderen onderwijzen en begeleiden.
 • dat zij regelmatig bijscholen.
 • dat zij op loyale wijze meewerken aan het Christelijk Opvoedingsproject van de school.
 • dat zij willen samenwerken met al de leden van de schoolgemeenschap.

Secretariaat

Op het secretariaat kan u terecht met heel wat meldingen en vragen. Bij ziekte van een leerling van de lagere school hebben we graag dat u zo vlug mogelijk de school telefonisch verwittigd en dit via de wijknummers. (Centrum: 03 667 37 23 / Hoek: 03 677 33 94) Voor vragen over de schoolverzekering, werken als vrijwilliger, de leerlingenfacturatie enz. zullen de medewerkers op het secretariaat u graag te woord staan.  Het secretariaat is via secretariaat@mariaberg.be bereikbaar. 

Onderhoudspersoneel

Het onderhoudspersoneel zorgt ervoor dat de lokalen hygiënisch en netjes zijn.


De ouderraad

De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen, zowel thuis als op school. Het helpt mee aan de organisatie van vormende vergaderingen en activiteiten voor ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school.

Voor meer informatie kan u terecht op de pagina over de ouderraad.


De kernouderraad

De kernouderraad is een participatieorgaan dat werd opgericht in schooljaar 2020-2021.ter vervanging van een schoolraad. De afgevaardigden van de drie ouderraden van Mariaberg, een delegatie leerkrachten en de directies delen info over het beleid en projecten, bespreken activiteiten en acties, geven advies,… op een tweetal overlegmomenten per schooljaar.


Scholengemeenschap

Wij vormen samen een scholengemeenschap "INTERESSE(n)".  De scholen vallen allemaal onder het schoolbestuur van Koba Noorderkempen.

 • lagere en kleuterschool van Mariaberg
 • de Potlodenschool
 • de lagere school College
 • de basisschool Vinho.
Algemene info Mariaberg