Mariaber Essen

Voor- en nabewaking

De opvang buiten de schooltijden gebeurt op drie plaatsen:

 • Kloosterstraat 76 ( voor de kinderen van de kleuterschool en de lagere school Mariaberg)
 • Moerkantsebaan 287 (voor de kinderen van de kleuterschool en de lagere school Mariaberg - Hoek)
 • Maststraat 2a (voor de kinderen van de kleuterschool van Heikant en van de Sint-Jozefschool)

Periodes

 • De vooropvang start om 7 uur en loopt tot 8.10 uur.
 • De naschoolse opvang loopt van 15.35 uur tot 18 uur.
 • Op woensdagnamiddag is er geen opvang.

Vergoeding

 • De vergoeding bedraagt € 0,60 per begonnen kwartier/per kind en is fiscaal aftrekbaar. Wanneer kinderen te laat worden opgehaald (na 18 uur), wordt er extra € 6 per begonnen half uur/per kind aangerekend.
 • Gelieve steeds vooraf te melden aan de klasleerkracht of aan het secretariaat dat u wil gebruik maken van de opvang.
 • Kinderen die niet afgehaald zijn om 15.35 uur worden automatisch naar de nabewaking verwezen.
 • Voor de vestigingen Centrum en Heikant wordt er met een barcodekaart gewerkt die de ouders bewaren.

Buitenschoolse opvang

 • Op woensdagnamiddag en op vakantiedagen organiseert IBO DOL-FIJN buitenschoolse opvang.
 • IBO (Initiatief voor Buitenschoolse opvang) ‘DOL-FIJN’ is een initiatief van de gemeente Essen in samenwerking kindervang KAV
 • Meer info: 0471/ 48.50.36
Algemene info Mariaberg